Hekel In Afrikaans » Afkortings & Hekelpen Groottes

Afkortings & Hekelpen Groottes

AFKORTINGS:

 • beg – begin
 • dies – dieselfde
 • dslb – dubbelslag langbeen
 • drieslb – drieslag langbeen
 • dr – draai
 • gs – glipsteek
 • her – herhaal
 • kb – kortbeen
 • kgst – krokodilsteek/krokodil groepsteek
 • ks – kettingsteek
 • hlb – halwe langbeen
 • lb – langbeen
 • lse – lusse
 • mosst – mossteek
 • pc – picot
 • pat – patroon
 • pofst – pofsteek
 • rdte(s) – rondte(s)
 • sdoh – slaan draad om hekelpen
 • sdop – slaan draad om pen
 • sp(s) – spasie(s)
 • spmst – springmielie steek
 • st(e) – steek(steke)
 • tes – tesame
 • vierslb – vierslag langbeen
 • vlg – volgende
 • vmeer – vermeerder
 • vmin – verminder
 • weersk – weerskante

NAALDGROOTTES: